UAB „Spaudmeta“

Įmonė įkurta 2010 metų kovo mėnesį, o liepos 10 d. UAB „Spaudmeta“ suteiktas neterminuotas socialinės įmonės statusas.

Mes įdarbiname tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, skatiname šių asmenų grįžimą į darbo rinką bei mažiname socialinę atskirtį.

Mūsų veiklos principai – tai nuolatinis tobulėjimas, platus paslaugų spektras, pagarba žmonėms ir įstatymams. Mes padedame priimti
teisingus sprendimus nuo spaudos paruošimo iki užbaigimo.

Spausdiname: knygas, žurnalus, įvairių rūšių kalendorius , vadovo darbo knygas, atmintines, užrašus, blankus, lankstinukus, brošiūras,
skrajutes, o kur dar padėkos raštai, sveikinimo adresai, plakatai, diplomai. Ant šių gaminių aukso ir sidabro spalva gali būti atspausdinti
asmens vardas, pavardė, pavadinimai ir kiti užrašai, logotipai.
Įrišame knygas, brošiūras, siuvame jas nuo 3 lankų apimties, laminuojame knygų viršelius, susegame spirale.
Spausdiname nedidelius tiražus.

Platus paslaugų spektras, atliekami maketavimo, dizaino bei spaudos darbai, trumpi gamybos terminai bei priimtinos kainos –
tai mes siūlome savo partneriams ir klientams.

VEIKLOS KODEKSAS